• Autenticitet & Kvalitet
  • Nöjd-kund-garanti
  • Säkra betalningar
  • Snabba leveranser

Värderingar & Visioner

Mjukhud.se är din gröna hälso- och skönhetsbutik för en ekologisk och hållbar livsstil. Vilka visioner och värderingar finns bakom vårt koncept?

Vi värnar om den naturliga skönheten som kommer med välbefinnande. Vi anser att man kan uppnå detta genom hälsosamma val tillsammans med en sund syn på skönhet, vilket för oss innebär att skönhet aldrig kan komma från något som är dåligt för hälsan eller för miljön.

Vi är glada över att vi inte bidrar till den utspridda, snedvridna bilden av skönhet som finns idag. Vem har inte hört att om man vill vara fin så får man lida pin?
Produkterna som vi erbjuder är noga utvalda för att öka din inre och yttre skönhet tillsammans med din holistiska hälsa.

Vi har valt att inte använda oss av bilder på modeller till våra kampanjer, i marknadsföringssyfte eller som reklam. Vi tycker att det är säkrast att helt låta modellbilder vara, då vi vill att våra kunder ska utgå från sig själva, sina behov och sin egen individuella utgångspunkt när de läser våra produkter - vilket kan vara svårt om man har en yrkesmodell att jämföra sig med. Dessutom är många modellbilder redigerade vilket kan bidra till ökad förvirring.

Vi älskar produkter med naturliga, näringsrika och rena ingredienser samtidigt som vi strävar efter att erbjuda varor med så stor andel ekologiskt och miljömedvetet innehåll som möjligt. Vårt breda utbud ger dig möjligheten att se till dina individuella behov och vad som faller dig i smaken.
När det kommer till ekologiska produkter ser helst att produkterna vi erbjuder är certifierade för vår - såväl som för kundens - kännedom. Vi vill försäkra oss om att produkterna håller den höga standard som borde vara obligatorisk för att något ska få kallas ekologiskt.

För att ha en hållbar livsstil vet vi att man inte bara kan värna om sin egen hälsa utan även om djurens - och därför är inga av våra produkter testade på djur. Till dessa värderingar hör även våra visioner om en hållbar utveckling för miljön och vi tror starkt på att detta även är bra för individens hälsa.

Att medvetenheten sprider sig och viljan för förändring växer tycker vi är något väldigt förträffligt och givande! Vi tror på konsten av kvalité.
Låt oss tillsammans drömma om och upptäcka vilka äventyr som finns runt hörnet.

Självklart är vi med och motiverar dagens gröna utveckling med inspiration och instämmande - #ByttillEko